+48 572 292 482

Jak przechowywać opony zimowe/letnie?

Przechowywanie opon zarówno letnich, jak i zimowych po sezonie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach. Istotne znaczenie ma nie tylko miejsce, w którym zostaną umieszczone, ale również to, czy w odpowiedni sposób zostaną przygotowane do posezonowego przechowywania. Co w przypadku, gdy sami nie mamy miejsca do magazynowania opon? Wówczas warto skorzystać z oferty profesjonalnych przechowalni opon.

Jak przechowujemy opony bez felg?

Odpowiednie przechowywanie opon bez felg jest bardzo ważne — trzymanie się odpowiednich zasad pozwoli utrzymać opony w bardzo dobrym stanie, aby było gotowe użytkowania w następnym sezonie. Zanim jednak opony trafią w odpowiednie miejsce do przechowywania, należy je dokładnie oczyścić z wszelkiego rodzaju brudu, piasku czy kamieni znajdujących się na bieżniku opon. Po umyciu należy je dokładnie wysuszyć — to ważne, by nie doszło do rozwoju pleśni czy korozji.

Odpowiednie warunki magazynowania

Magazynowanie opon powinno odbywać się w miejscach, gdzie nie będą one bezpośrednio narażone na działanie promieni słonecznych. Warto pamiętać o tym, że promienie UV, szczególnie oddziałujące na gumę przez dłuższy czas prowadzą do przyspieszenia procesu starzenia się opon, przez co szybciej stają się one bezużyteczne. Poza tym, że opony bez felg należy przechowywać w miejscach z dala od promieniowania UV, konieczne jest zadbanie o to, by miejsce, w którym się znajdą, było suche i chłodne (temperatura powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 10°C a 25°C). Nie należy dopuszczać do nagłych zmian temperatur — te podobnie jak promienie słoneczne prowadzą do niszczenia gumy i skrócenia żywotności opon.

Jak zabezpieczyć opony w trakcie ich przechowywania?

Przechowywanie opon powinno się odbywać w pozycji pionowej — to zapobiegnie odkształceniom bieżnika. W profesjonalnych magazynach opon często są one układane na specjalnych stojakach lub zawieszane, co daje dodatkową ochronę przed ich uszkodzeniem. Jeszcze efektywniejszym sposobem na zabezpieczenie opon bez felg po sezonie jest zamknięcie ich w specjalnych workach ochronnych, zabezpieczających przed pyłem i wilgocią. Jeżeli przechowujemy opony samodzielnie w garażu lub innym miejscu należy pamiętać o tym, by nie układać na nich żadnych ciężkich przedmiotów.

W jakich warunkach najlepiej przechowywać opony?

Wielu kierowców nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest to, w jakim miejscu będą przechowywali swoje opony tuż po zakończeniu sezonu. Jeżeli sami nie mogą stworzyć odpowiednich warunków do ich magazynowania, warto skorzystać z pomocy firm oferujących przechowanie opon w Warszawie — to dobre, a przy tym niedrogie rozwiązanie dające gwarancję, że opony będą właściwie zabezpieczone, nie ulegną uszkodzeniom oraz odkształceniom.

W jakich warunkach należy przechowywać opony? Najistotniejsze znaczenie ma:

  • temperatura -pomieszczeniach, w których będą magazynowane opony, temperatura nie powinna być niższa niż 10°C, a jednocześnie nie większa niż 25°C;
  • brak wilgoci — opony należy przechowywać w miejscu suchym, najlepiej wentylowanym;
  • zabezpieczenie opon przed bezpośrednim oddziaływaniem na nie światła słonecznego oraz oświetlenia sztucznego z silną emisją promieniowania ultrafioletowego;
  • zadbanie o brak obecności środków, które mogą przyczyniać się do przyspieszenia degradacji gumy (smary, kwasy, zasady, paliwa, oleje);
  • zabezpieczenie opon przed ostrymi przedmiotami i materiałami, które mogą doprowadzić do uszkodzenia gumy;
  • zadbanie o to, by w miejscu przechowywania nie było zamontowane żadne źródło ciepła, należy również unikać pojawiania się otwartego ognia czy urządzeń generujących iskry (np. prostowniki);
  • w miejscu przechowywania nie powinny być składowane urządzenia generujące ozon;
  • układanie opon w taki sposób, były nie były narażone na oddziaływanie żadnych nacisków, naprężeń czy deformacji.

Prawidłowe przechowywanie opon po sezonie nie jest trudnym zadaniem, należy tylko pamiętać o kilku prostych, ale istotnych zasadach. Magazynowanie kół w odpowiednich warunkach to gwarancja tego, że nie stracą one na swojej jakości i użyteczności. Decydując się na powierzenie tego zadania profesjonalnej firmie, warto jednak sprawdzić, czy przechowalnia kół na pewno dysponuje odpowiednimi warunkami.

Jak przechowujemy opony bez felg?

Odpowiednie przechowywanie opon bez felg jest bardzo ważne — trzymanie się odpowiednich zasad pozwoli utrzymać opony w bardzo dobrym stanie, aby było gotowe użytkowania w następnym sezonie. Zanim jednak opony trafią w odpowiednie miejsce do przechowywania, należy je dokładnie oczyścić z wszelkiego rodzaju brudu, piasku czy kamieni znajdujących się na bieżniku opon. Po umyciu należy je dokładnie wysuszyć — to ważne, by nie doszło do rozwoju pleśni czy korozji.